پاچینی 10 عددی
  
قیمت : 0 ریال
جوجه بدون استخوان ساده
  
قیمت : 0 ریال
جوجه بدون استخوان زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
شنیسل با کتف
  
قیمت : 0 ریال
شنیسل بدون کتف
  
قیمت : 0 ریال
مرغ کامل بشقابی
  
قیمت : 0 ریال
نیمه مرغ بشقابی
  
قیمت : 0 ریال
بازوی کبابی ساده
  
قیمت : 0 ریال
بازوی کبابی زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
فیله مرغ ساده
  
قیمت : 0 ریال
فیله مرغ زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
ران مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
ران مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
مغز ران با پوست
  
قیمت : 0 ریال
مغز ران بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
ساق ران مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
ساق ران مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
سینه مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
سینه مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
ران و سینه با پوست
  
قیمت : 0 ریال
بال کبابی ساده
  
قیمت : 0 ریال
بال کبابی زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
گواهینامه ها

 

اقتصاد مقاومتی(تولید و اشتغال)

 

 

ردیف نام محصول نرخ مصوب هر کیلوگرم (ریال)
1 ران با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق  
2 ران بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق  
3 مغز ران با پوست
4 مغز ران بدون پوست  
5 ساق مرغ با پوست و بدون سرساق  
6 ساق مرغ بدون پوست و سرساق  
7 سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال  
8 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال  
9 ران و سینه با پوست بدون دنبالچه،گردن و بال  
10 ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، گردن و بال  
11 بال کبابی ساده (بدون نوک بال)  
12 بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال)  
13 بازوی کبابی  
14 بازوی کبابی زعفرانی  
15 مخلوط بال و بازو کبابی ساده  
16 مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی  
17 مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه  
18 فیله مرغ  
19 فیله مرغ زعفرانی  
20 گردن مرغ بدون پوست  
21 شنیسل باکتف بدون آرد  
22 شنیسل باکتف با آرد  
23 جوجه چینی (شنیسل فیله)  
24 پاچینی 10 عددی مرغ  
25 جوجه بی استخوان و بدون بازوی ساده  
26 جوجه بی استخوان وبدون بازوی زعفرانی  
27 جوجه کباب با استخوان ساده  
29 جوجه کباب با استخوان زعفرانی  

 

 

افتتاحیه و خط تولید
آمار سایت

بازدید امروز : 78
بازدید کل : 122261
افراد آنلاین : 4