پاچینی 10 عددی
  
قیمت : 0 ریال
جوجه بدون استخوان ساده
  
قیمت : 0 ریال
جوجه بدون استخوان زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
شنیسل با کتف
  
قیمت : 0 ریال
شنیسل بدون کتف
  
قیمت : 0 ریال
مرغ کامل بشقابی
  
قیمت : 0 ریال
نیمه مرغ بشقابی
  
قیمت : 0 ریال
بازوی کبابی ساده
  
قیمت : 0 ریال
بازوی کبابی زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
فیله مرغ ساده
  
قیمت : 0 ریال
فیله مرغ زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
ران مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
ران مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
مغز ران با پوست
  
قیمت : 0 ریال
مغز ران بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
ساق ران مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
ساق ران مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
سینه مرغ با پوست
  
قیمت : 0 ریال
سینه مرغ بدون پوست
  
قیمت : 0 ریال
ران و سینه با پوست
  
قیمت : 0 ریال
بال کبابی ساده
  
قیمت : 0 ریال
بال کبابی زعفرانی
  
قیمت : 0 ریال
گواهینامه ها

افتتاحیه و خط تولید
آمار سایت

بازدید امروز : 20
بازدید کل : 155956
افراد آنلاین : 3